Welkom

Per jaar horen 4444 inwoners van Friesland, dat zij kanker hebben. Als jou dat overkomt, kun je terecht bij een ziekenhuis in de regio voor een medische behandeling. Maar de diagnose kanker verandert veel in het leven van jou en je naasten. Alles wat vanzelfsprekend leek, is plotseling onzeker. Gelukkig genezen er steeds meer mensen van kanker. Helaas is het vaak lastig om de draad weer op te pakken als de behandeling achter de rug is.  En als genezing niet meer mogelijk is, breekt een nieuwe fase aan waarin afscheid en afronding van het leven centraal staan.

photo-kopje koffie

De Skulp, centrum voor leven met kanker, biedt een warm welkom en een veilige prettige plek voor iedereen, die te maken krijgt met kanker. Dus ook partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers en nabestaanden zijn van harte welkom.

Op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur staat de deur op onze locatie in Heerenveen open. Loop gerust zonder afspraak binnen voor een gratis kopje koffie of thee. Of bezoek één van onze informatiebijeenkomsten over thema’s zoals voeding, vermoeidheid, re-integratie. Lekker even ontspannen bij een verwendag of yoga kan ook. Of doe mee met een actieve wandeling in de Friese natuur. Je kunt kiezen voor ondersteuning bij jouw re-integratietraject, of voor een therapeutisch gesprek met een in kanker gespecialiseerde psycholoog.

In De Skulp stemmen we de activiteiten af op onze gasten. Dus laat vooral weten waar jij behoefte aan hebt. Ook als je even niet over kanker wilt praten. In De Skulp kan veel en hoeft niets. De Skulp staat voor ontmoeten, verwerken, een nieuwe balans vinden en voor leven!

Met ingang van 4 februari 2016 heeft De Skulp, het eerste centrum voor leven met kanker in Fryslân, haar deuren geopend op de Thialfweg 43 te Heerenveen. Inmiddels, sinds december 2017,  verhuist naar K. R. Poststraat 70-72 te Heerenveen.Op vrijdagen biedt de Skulp iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker een warm welkom, ondersteuning, activiteiten en gespecialiseerde begeleiding. Daarnaast organiseren we vanuit De Skulp ook activiteiten op verschillende locaties in de provincie, zodat ondersteuning voor iedereen bereikbaar is.

lees meer