Thema ochtend psych-sociale oncologische zorg van 29 juni krijgt vervolg op 30 november

De themaochtend van 29 juni j.l, met als onderwerp ‘psycho-sociale oncologische zorg’ , was een inspirerende ochtend. Twintig gasten, – die kanker hebben (gehad)-, luisterden geboeid naar het indringende ervaringsverhaal van een lotgenoot.

Bij de inventarisatie van de meest voorkomende psycho-sociale gevolgen van kanker waren emotionele gevolgen, angst, slaapproblemen en zingevingsvraagstukken het meest in het oog springend. De bedrijfsarts, de geestelijk verzorger, de psycholoog, het maatschappelijk werk en De Skulp waren de zorgaanbieders waar het meest gebruik van werd gemaakt.

De medisch psycholoog van het MCL, Josta Hofstee, hield een presentatie waar veel herkenning en reacties op kwamen.

Veder werd ons allen duidelijk dat het van belang is dat alle disciplines, die je tegenkomt in het oncologisch zorgpad, tijdig de patiënt informeren over de mogelijkheden van psycho-sociale zorg. Juist in deze communicatie/informatie valt nog veel te winnen. De gasten gaven tot slot aan, dat wat De Skulp aanbiedt overeenkomt met hun behoefte. “De Skulp is een rustpunt, waar je warmte en geborgenheid vindt”.

Unaniem werd besloten om deze ochtend een vervolg te geven, dit gaat vrijdag 30 november a.s plaatsvinden.

Nadere informatie volgt, maar in ieder geval een datum om alvast in je agenda te noteren!

thema ochtend 5thema ochtend 2thema ochtend 3

Geplaatst
27 september 2018