Partners

Verbinding is het kernwoord voor De Skulp. Wij willen als organisatie in verbinding staan met organisaties en bedrijven in de provincie, de regio en op landelijk niveau. Als schakel in de keten zullen we proactief samenwerken met Het Behouden Huys, huisartsen en ziekenhuizen in Friesland, paramedici, complementaire zorg,  patiëntenverenigingen, Zorgbelang Friesland en het Palliatief netwerk. Voor een goede basis is er contact met zorgverzekeraars, provincie en gemeenten.  Wij geloven in het versterken van elkaar door uitwisselen van kennis en informatie met collega centra/ inloophuizen en IPSO. Ook werken we samen met It Fryske Gea omdat natuur een belangrijk onderdeel vormt van ons concept.

 

IPSO-logo-verticaal kl

IPSO

De Skulp is lid van de Vereniging IPSO inloophuizen. IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten in Nederland. IPSO is er om inloophuizen te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden.

 

 

hbhmail

Het Behouden Huys (Haren)

De Skulp, centrum voor leven met kanker, werkt samen met Het Behouden Huys.  Het Behouden Huys is een psycho-oncologisch centrum en biedt professionele begeleiding bij kanker. Vanaf eind mei 2016 is het mogelijk om bij De Skulp een gesprek te hebben met een psycholoog van Het Behouden Huys. Dat kan op vrijdagen. Het Behouden Huys helpt mensen om op eigen kracht de regie van hun leven te (her)nemen en antwoorden te vinden op vragen waarmee ze door kanker worden geconfronteerd.

De Skulp en Het Behouden Huys zoeken gezamenlijk de aansluiting bij de partners in de zorgketen.

 

dS Fryske Gea

It Fryske Gea

De mooie Friese natuur helpt om te ontspannen, is uitnodigend om in te bewegen en helend in het proces van herstel. De natuur kent veel symbolen en beelden, die het proces van ziekte en herstel, leven en dood weergeven. De prachtige natuurgebieden van It Fryske Gea zullen worden vervlochten in de activiteiten en begeleiding van De Skulp.