Missie & Visie

Visie

Veelal is bij de diagnose “kanker” de aandacht gericht op de medische behandeling. Vaak weten mensen niet wat ze kunnen doen,of waar  ze iets kunnen vinden op het gebied van psycho-sociale zorg. Psychosociale zorg  richt zich op het herstel van de kwaliteit van leven. Onder psychosociale zorg wordt alle begeleiding verstaan die kankerpatiënten en hun naasten ondersteunen zowel tijdens de ziekte als in de periode daarna.

De Skulp wil ondersteuning en begeleiding aan bieden aan mensen die geraakt zijn door kanker

Missie

In de ondersteuning en begeleiding van mensen met kanker, richt de Skulp zich ook op naasten, nabestaanden en mantelzorgers, en zorgt voor het gevoel van welkom zijn, gezien worden en (h)erkenning.
De Skulp schept ruimte om vragen te stellen over de zin en het perspectief van het leven.
Het bieden van een ontmoetingsplaats is een belangrijk onderdeel.
Het faciliteren en stimuleren van eigen (veer)kracht) staat centraal, zodat er een nieuwe balans kan ontstaan.
De Skulp wil laagdrempelig én expert zijn door een kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod te bieden.
Daarnaast zoeken we samenwerking met andere organisaties zoals bv. (para) medische organisaties, GGZ en Het Behouden Huys, om de zorgketen te verbeteren.