Missie & Visie

Missie

De Skulp, het centrum voor mensen in Friesland die leven met kanker heeft als missie: het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het autonoom vormgeven van leven met kanker, waarbij de gast het uitgangspunt vormt.

Visie

In de ondersteuning aan en begeleiding van mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en mantelzorgers werken we vanuit verbinding. Zo zorgen we voor het gevoel van welkom zijn, gezien worden en voor (h)erkenning. We scheppen ruimte om vragen te stellen over de zin en het perspectief van het leven. We stellen welbevinden en kwaliteit van leven centraal. Door de eigen (veer)kracht  te faciliteren en te stimuleren kan een nieuwe balans ontstaan, in relatie tot zichzelf, in sociale relaties en in maatschappelijke rollen.

De Skulp wil laagdrempelig én expert zijn door een kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod te bieden. In onze ondersteuning en begeleiding maar ook in de samenwerking met andere organisaties ((para)medische en GGZ) streven wij heelheid na.