ANBI status

Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker, is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft als voordeel dat je jouw gift aan Stichting De Skulp mogelijk kunt aftrekken van je belastbare inkomen. De Skulp hoeft geen belasting te betaling over alle opbrengsten. Daardoor kunnen alle giften worden besteed aan de ondersteuning aan mensen die geconfronteerd zijn door kanker.

Voor meer info:  http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Aan deze ANBI-status is een aantal voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden is publicatie van onderstaande gegevens op de website.

Naam Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker
Postadres Bordine 32, 8604 AD Sneek
RSIN 855180468

 

  • Doelstelling

In de statuten staat het doel als volgt beschreven:

1. De stichting heeft als doel het ontplooien van activiteiten ten behoeve van mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten en het verrichten  van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. een open huis te bieden aan mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten op een wijze waarbij laagdrempeligheid voorop staat;
b. het aanbieden van informatie, het organiseren van themabijeenkomsten, het bevorderen van contact met lotgenoten, het vraaggestuurd aanbieden van diverse activiteiten, het gecoördineerd inzetten van voldoende geschoolde vrijwilligers die als gastvrouw/gastheer in het centrum fungeren;
c. samenwerking met partijen en verwijzers;
d. het verwerven van financiële middelen.

 

Het beleidsplan Lees meer

 

  • De bestuurders

Irona Groeneveld, Voorzitter

René van Es, Penningmeester

Greetje Duin, Algemeen Bestuurslid

Hermanna Kuiper, Algemeen Bestuurslid

 

  • Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, werkelijk gemaakte onkosten uitgezonderd indien de financiële situatie dit toelaat. Dit geldt ook voor de vrijwilligers. Zodra voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, wordt een (parttime) coördinator aangesteld ten behoeve van de continuïteit en de borging van de kwaliteit. Op deze functie zal de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening van toepassing zijn.

 

  • De activiteiten

In het najaar 2015 is gestart met de eerste activiteiten.  Voor het actueel overzicht van activiteiten  lees meer 

Financiële verantwoording

Privacy wetgeving

De Skulp bereidt zich voor op de komende wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG mei 2018). Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO (Instellingen Psycho Sociale Oncologie).