Ambassadeurs van De Skulp

Stichting De Skulp hecht veel waarde aan haar ambassadeurs. Onze ambassadeurs zijn mensen vanuit verschillende geledingen die De Skulp een warm hart toedragen en die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van onze stichting kunnen vergroten.

Onze ambassadeurs

symposium f

Rian Terveer-Couperus

Sinds maart 2018 is Rian verbonden aan De Skulp als Ambassadeur en Lid van de Raad van Inspiratie. Zij draagt De Skulp een warm hart toe en zet zich in om nog meer aandacht te creëren voor De Skulp en netwerken verder uit te bouwen.

Hiervoor was Rian al bestuurslid vanaf het eerste uur. Eigenlijk daarvoor al: Rian sloot al in 2014 aan bij het initiatief om De Skulp op te zetten. Rian’s drijfveer is haar liefde voor mensen en haar betrokkenheid bij een ieder die geraakt is door kanker. Naast de Skulp is Rian actief voor de Borstkankervereniging en Zorgbelang Fryslân, is zij patiënts-advocate en betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling van de oncologische zorg in Fryslân.