Onderzoek naar effecten van inloophuizen: doet u mee in september?

d3546e0f9bf84adb7209c98dde6eab2b

afbeelding: www.ipso.nl

KWF Kankerbestrijding en branchevereniging IPSO willen meer zicht krijgen op de maatschappelijke effecten van inloophuizen. Zij hebben adviesbureau Sinzer de opdracht gegeven deze in kaart te brengen middels een zogenaamde ‘maatschappelijke Business Case’. Hieruit moet blijken wat de maatschappelijke effecten van IPSO Inloophuizen op landelijk niveau zijn.

Om op landelijk niveau met cijfers onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de effecten en maatschappelijke waarde van inloophuizen wordt er een vragenlijst uitgezet onder bezoekers van alle inloophuizen. Er zijn drie versies van de vragenlijsten, namelijk voor:

  1. (ex)kankerpatiënten
  2. naasten
  3. nabestaanden

Het is belangrijk dat er minstens 1.000 vragenlijsten door het hele land worden ingevuld. Daarom werkt De Skulp graag mee aan een oproep aan u: doet u mee met dit onderzoek en wilt u de vragenlijst invullen?

Half september worden de vragenlijsten uitgezet. U hoeft zich niet op te geven: u krijgt  door middel van onze nieuwsbrief de linken naar de vragenlijsten doorgestuurd.

Geplaatst
6 juli 2018