Goede thema-ochtend over positieve gezondheid en veranderingen na de diagnose kanker

De Skulp organiseerde samen met Zorgbelang Fryslân en Het Behouden Huys op 30 november de thema-ochtend “Hoe geef ik mijn leven vorm na de diagnose kanker”. Irona Groeneveld van De Skulp was dagvoorzitter.
Johan Draisma – regelmatig bezoeker van De Skulp – vertelde zijn persoonlijke verhaal over de periode nadat hij de diagnose prostaatkanker kreeg. Die ervaringen riepen veel herkenning op. Daarna vertelde Harriet Hollander van Zorgbelang Fryslân over een andere kijk op gezondheid, namelijk via het spinneweb dat door Machteld Huber is ontwikkeld. Hierin staan zes pijlers van gezondheid centraal: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Zo wordt gezondheid meer dan alleen wat er wel en niet goed gaat met je lijf. En kan je focussen op wat er wel kan, in plaats van alleen op wat er niet meer kan. Het spinneweb kan een basis zijn voor een gesprek met de arts of je naaste over hoe het met je gaat.En via www.mijnpositievegezondheid.nl kan je hiervoor een app downloaden of de test invullen.

9f771af2-def5-4004-90fc-18725f9813a5c07f3e5f-d6c1-4473-b4c5-b97e0027119a222089f6-4af2-4d0f-851a-1d9d33ff48c7
Na deze informatie gaf iedereen op een geeltje aan wat er voor hem of haar per pijler veranderd is na de diagnose kanker. Mark IJmker van Het Behouden Huys uit Haren ging daarover met de deelnemers in gesprek. Alles verandert eigenlijk na de diagnose en de manier waarop je daar mee om gaat, verschilt van mens tot mens. Ervaringen met geboden hulp waren verschillend, de mate waarin en de manier waarop hulp gevonden kon worden ook. Uit het gesprek kwam naar voren dat er nog verschillende thema’s uitgediept kunnen worden. Zorgbelang en De Skulp pakken dat zeker op!
De aanwezige mensen vonden het een geslaagde ochtend met volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Dank aan Johan Draisma, Harriet Hollander, Mark IJmker en Irona Groeneveld voor hun bijdrage aan de ochtend!

huber spinneweb

Geplaatst
1 december 2018